Säpe eli säveltämisen pedagogiikka -koulutus

Tervetuloa Säpettäjät-sivustolle tutustumaan Säveltämisen pedagogiikka eli Säpe-täydennyskoulutuksien tuloksiin.

Vuosina 2016–2021 toteutettiin viisi Säpe- eli säveltämisen ja luovan musiikin tuottamisen pedagogiikan täydennyskoulutusta. Koulutusten tavoitteena oli luoda säveltämisen pedagogiikkaan uudenlaista toimintakulttuuria. Koulutusten taustalla olivat muutokset peruskoulujen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Säpe-koulutuksiin osallistui yli kolmesataa musiikin opettajaa ja instrumenttipedagogia, jotka työskentelivät luokan- tai musiikinopettajina kouluissa, musiikkioppilaitoksissa sekä toisen asteen tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Koulutuksista vastasivat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sekä Helsingin yliopisto ja ne rahoitti Opetushallitus.

Säpe-koulutuksien vastuulehtoreina Metropoliassa ovat toimineet:
Leena Unkari-Virtanen, MuT, TO
Jere Laukkanen, MuM, AMO etunimi.sukunimi (at) metropolia.fi

Vastuutiimiin kuuluvat edellisten lisäksi:
Mikko Seppänen, MuM, lehtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Sara Sintonen, MuT, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin Yliopisto, kasvatustieteiden osasto

Säpe-koulutukset olivat uuden pedagogiikan yhteiskehittämistä. Säpe-koulutuksissa osallistujat toteuttivat omassa opetuksessaan säveltämis- tai luovan musiikin tuottamisen projektin. Näitä projekteja ideoitiin ja sparrattiin pienryhmissä, joita eri koulutuksissa ohjasivat seuraavat: Erno Aalto-Urantowka, Sanna Ahvenjärvi, Marja Ervasti, Aapo Heinonen, Ilari Hongisto, Arja Kastinen, Markku Klami, Tapio Lappalainen, Mikko Myllykoski, Sari Muhonen, Eveliina Nikali, Tomi Oravala, Pirkko Paananen-Vitikka, Matti Ruippo, Otto Tikkanen ja Adam Vilagi

© Metropolia Ammattikorkeakoulu 2021